facebook
Logo

The Cetacea Project


The Cetacea Project is a non-profit organization conducting a marine mammal monitoring program designed to survey local whale populations.

Hjelp oss å redde havet!

Bevaringsarbeid for hval er en viktig del av arbeidet for å beholde økosystemet i havet. Bli med å hjelp oss i arbeidet!

Hvalforskningssafari

 

Hjelp oss å samle data som brukes til hvalforskning og bevaringsarbeid ved å spre budskapet om vår hvalforskningssafari.

Informasjonsdeling

 

Ved å dele våre observasjoner og data med forskere ønsker vi å bidra til viktig forsknings- og bevaringsarbeid i Norge og resten av verden.

«Sivile forskere»

Vi ønsker å involvere lokale samfunn i vårt ”citizen’s science program” for å øke bevisstheten rundt farene som truer det marine dyrelivet.

Hvorfor studere hvaler?

Hvaler bidrar til å forme og opprettholde økosystemer

Forskere må undersøke livshistorien og økologien til hvalpopulasjoner for å forstå deres rolle i økosystemet. Ved å samle og dele forskning ønsker prosjektet å skape et mer oversiktlig bilde av hvaler og deres rolle i å skape marine økosystemer.

Se videoen for å lære mer!

Arbeid sammen for å studere hvaler

Hvaler svømmer ofte svært lange distanser når de flytter på seg. På grunn av dette er det ofte svært vanskelig å holde følge med noen populasjoner. Gjennom samarbeid med forskningsinstitusjoner over hele verden kan forskere enklere forstå hvalenes oppførsel og betydning.

Øko-turisme som en nøkkel til bevaring

Øko-turisme lar mennesker oppleve naturen på en transformativ måte

Ved å oppfordre folk til å koble seg til naturen bidrar vi til å øke bevisstheten og sikkerheten til miljøet. Å involvere gjestene våre i forskning bidrar til at flere ønsker å bidra til den fremtidige helsen til planeten vår.

Hvordan kan du hjelpe?

Du kan hjelpe oss ved å ta del i vår hvalforskningssafari, ved å oppfordre til å ta del i vårt ”Adopter en hval”-program, eller ved å donere til ”The Cetacea Project”.

Hvalforskningssafari

Når du tar del i vår hvalforskningssafari bidrar du til å samle inn data som er avgjørende for vårt bevaringsarbeid. Denne dataen inkluderer:

  • Observasjoner av oppførsel
  • Bilde-identifisering
  • Undervannsbilder og –film
  • Lydopptak